Lerøy Sjømatgruppen

Telefon

55 21 36 50

Nettsted

www.leroysjomatgruppen.no/

Adresse

Postboks 7600, 5020 BERGEN

Lerøy Sjømatgruppen er en landsdekkende leverandør av sjømat og spesialprodukter til alle kundegrupper innen storkjøkken-markedet; hotell, restaurant, kantine og offentlig sektor. Lerøy Sjømatgruppen skal delta med messestand på Clarion Brattøra fredag og lørdag under Norway Seafood Festival.