Norges Sjømatråd

Nettsted

seafood.no/

Adresse

Stortorget 1, 9291 Tromsø

Norges Sjømatård er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over. 

Sjømatrådet er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet, og
finansieres gjennom en lovpålagt avgift på eksport av norsk sjømat. Selskapet har hovedkontor i Tromsø og femten kontorer i utlandet.

Besøk Norges Sjømatråd på sjømatmarkedet på Clarion Hotel Trondheim 16. og 17. mars.