Sjømat 2023 – en konferanse om fremtidens mat

Foto: BERRE kommunikasjonsbyrå

Konferansen Sjømat 2023 er del av programmet til Norway Seafood Festival i mars.

17.02.2023

Landets ledende forskningsmiljø og næringsliv skal møtes på Sjømat 2023 under Norway Seafood Festival. – Dette blir en konferanse om fremtidens mat, sier leder i NTNU Food Forum, Eva Falch.

Konferansen er del av programmet til Norway Seafood Festival i mars. Temaene skal dreie seg rundt sjømatressurser og muligheter og barrierer som ligger i det havet kan forsyne oss med. Fra forskningsmiljøene kommer blant annet NTNU, SINTEF og seks andre forskningsmiljøer fra landet med verdens nest lengste kystlinje.

– Konferansen vil dyrke frem ambassadører for sjømat, og etablere noe varig. Det vil si at om et år er alle igjen invitert til sjømatkonferanse, men at de i mellomtiden har etablert nye samarbeid, sier Falch.

Nye forbrukervaner

Mye av fremtidens matressurser vil komme fra havet, og Falch mener vi må utnytte havet i enda større grad for å mette verdens befolkning.

– Vi spiser ikke nok av den sjømaten vi har tilgjengelig i dag. Nye forbrukervaner kan bidra til å endre dette Det er mye ny og fremmed mat i havet fra marine planter og fisk, og dette må folk lære å spise. Det haster å sikre nok, trygg og sunn mat for fremtiden, og som ikke går på bekostning av klodens helse. Havet er en del av løsningene, sier Falch.

Leder i fagråd havbruk, Finn Victor Willumsen, har deltatt i programkomiteen for Sjømat 2023 sammen med Falch. Willumsen har bakgrunn som marinbiolog, og håper man ser starten på en endring i hvordan vi utnytter sjømatressursene.

– Kysten vår er så uendelig mye mer enn laks og ørret, men det er disse artene produsentene har klart å gjøre kontinuerlige og tilgjengelig året rundt.  

Willumsen mener flere må våge å satse på mangfoldet langs kysten.

– Noen må gå først og gripe mulighetene det er i å utnytte blant annet tang, tare og skjell. Det er flott at det eksperimenteres med nye produkter, men det må bli business, sier han.

Stiftelsen Nor-Fishing er arrangør av Norway Seafood Festival.  Daglig leder Kristian Digre, er fornøyd med at konferansen er en del av festivalprogrammet.

– Vi tenker at sjømatfestivalen Norway Seafood Festival er en god arena for en viktig konferanse som denne. Vi er opptatt av å koble forskning og næring med festivalopplevelser for å skape gode rammer for en lærerik og morsom kunnskapsdeling og innsikt. At det blir en årlig konferanse, som blir en viktig del av festivalprogrammet, er vi veldig glade for.

Sted:
Clarion Hotel Trondheim
Tidspunkt:
Torsdag 2. mars fra kl 10.30 -16.00

Påmelding

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert på hva som skjer på Norway Seafood Festival!
Nyhetsbrev – Norway Seafood Festival